Matúš Lašan - Muránska Lehota

Martin Kováč - z Kľaku

Peter Babiak - pod Ploskou

Soňa Amešná - orloj v Starej Bystrici

Peter Babiak - na úsvite

Peter Babiak - na úsvite

IMG 6571Kostol svätej Margity Antiochijskej v Kopčanoch je jedným z najstarších kostolíkov na Slovensku. Podľa najnovších výskumov pochádza ešte z čias Veľkej Moravy z 9.-10. storočia. Budova pôvodne súvisela s cestou na hradisko do Mikulčíc, ktoré sú situované pár kilometrov východne. Slúžila pre obyvateľov bývajúcich v osade strážcov, ktorá sa nachádzala na mieste dnešnej Kačenárne zhruba od 9. storočia. 

Read More

Joomla Extensions