kino vyzva podklad

Združenie Skryté Poklady Slovenska je registrovaným poberateľom 2% z daní za rok 2017 - venujte svoje príspevky na obnovu národnej kultúrnej pamiatky.

Keďže v roku 2017 sa naša činnosť začala zameriavať na obnovu kultúrnych pamiatok v Železníku, chceli by sme Vás touto cestou požiadať o Vašu podporu a venovať nám 2% zo svojich daní. Projekt obnovy národnej kultúrnej pamiatky - budovy Železníckeho kina je zdĺhavý proces a vyžaduje si na prvom mieste financie. Okrem rôznych projektov a dotácie z MK SR, ktoré chceme tento rok využiť, je potrebné zabezpečiť rôznu projektovú dokumentáciu a posudky. Pokiaľ sa nám podarí získať dostatočné množstvo, prostriedkov, chceli by sme ich využiť práve na tento účel. Budova je od roku 2011 národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou pod číslom 11789/5. Chceme aby po obnove budova plnila účel ako múzeum, informačné turistické centrum, knižnica a samozrejme kino.

Ďalej by sme chceli v tomto roku zakúpiť vybavenie kinosály - videoprojektor a ozvučenie sály. Radi by sme začali s občasným premietaním a na jeseň možno zorganizovať malý festival. K tomu všetkému potrebujeme aj vašu podporu. Ďakujeme.

AKO VENOVAŤ 2% Z DANÍ?

1. AK STE ZAMESTNANEC

  • Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a požiadajte o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám dá zamestnávateľ.
  • Z potvrdenia o zaplatení dane si viete vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní sumy 2% a odovzdajte ho spolu s Potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa najneskôr do 30.4.2018 na príslušný daňový úrad podľa vášho bydliska (možno poslať aj poštou).

2. AK STE ŽIVNOSTNÍK ALEBO PRÁVNICKÁ OSOBA

  • Vyplňte v daňovom priznaní za rok 2017 časť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (oddiel XIII.) z príjmov fyzickej/právnickej osoby nasledujúcimi údajmi:

Názov: Skryté Poklady Slovenska

Sídlo: Podvinohrady 542/48, 951 35 Veľké Zálužie

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42207631

3. AK STE FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ PODÁVA SAMA DAŇOVÉ PRIZNANIE

  • Do 31.3.2018 vyplňte v daňovom priznaní časť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podobne ako živnostník.

Podrobné údaje o nás ako poberateľovi 2% z daní nájdete TU.