Obec Železník bola v minulosti známa ťažbou železnej rudy. Až do roku 1965 bol rovnomenný vrch nad obcou významným ložiskom železnej rudy. Prvá písomná zmienka o jej ťažbe v oblasti Železníka je už z roku 1570, no ťažila sa tam už dávno pretým. V tejto baníckej obci pôsobila druhej polovice 19. storočia  Rimamuránsko - Šalgótarjánska železiarska účastinná spoločnosť, z tohto obdobia pochádza i väčšina zástavby dnešnej pamiatkovej zóny. Budovy, prevažne prevádzkové stavby, neskôr i obytné domčeky pre zamestnancov baní postupne pribúdali od konca 19. do prvej polovice 20. storočia. Krátko po vojne, v roku 1946 boli bane znárodnené, po zastavení ťažby pred vyše päťdesiatimi rokmi existujúce stavby dostali nový účel využitia - slúžili či už ako obytné domy alebo ako domy služieb. Po ťažbe sa v lokalite zachovali už len niektoré z technických stavieb -  najznámejšia je vysoká pec v Sirku - Červeňanoch, postavená v rokoch 1871 – 1872, pôvodná drevená kolkáreň z roku 1906, žiaľ, v roku 2016 značne poškodená počas víchrice alebo i už spomínané prevádzkové a obytné domy (ich súčasťou je aj budova kina). 

V baníckej osade sa kultúrne vyžitie staral riaditeľ železorudných baní. Ten zabezpečoval pravidelné divadelné predstavenia no i premietanie vtedy ešte nemých filmov. V roku 1929 sa filmy začali premietať v novej, na to určenej miestnosti pred vstupom do bane Ladislav, od roku 1932 sa premietali už aj zvukové filmy. V tom čase to bolo jediné kino v celom okrese.

Železnícke kino postihol po vojne podobný osud ako železorudné bane  - v roku 1948 bolo zoštátnené. V roku 1953 ho prevzal závodný klub ROH, ktorý ho nazval „Stachanov“ (podľa zakladateľa úderníckeho hnutia Stachanovcov Alexeja Stachanova). Budovateľský názov kino nesie dodnes. Napriek tomu, že vďaka vzniku kín v okolitých obciach návštevnosť kina na Železníku poklesla, jeho prevádzka trvala až do deväťdesiatych rokov minulého storočia. Ešte vtedy sa premietalo dvakrát týždenne (v stredu a v sobotu), v okrese už okrem neho fungovalo iba kino v Revúcej.

Budova kina ostala zachovaná ako súčasť pamiatkovej zóny, vyhlásenej v roku 1991, takže keď sa partia mladých nadšencov zo Železníka koncom roku 2014 rozhodla obnoviť premietanie v kine Stachanov, priestory mali k dispozícii. 

Do pamiatkovej zóny patria i ďalšie zaujímavé objekty - budova Správy štátnych baní, budova Správy Rimamuránskej spoločnosti, kolkáreň a tančiareň, obytné domy Štokovec a ďalšie. 

Andy Sekanová

 

Železník správna budova Železník ústie štôlne Ladislav r. 1905 Správa štátnych baní Železník

 

kino vyzva podklad

Združenie Skryté Poklady Slovenska je registrovaným poberateľom 2% z daní za rok 2017 - venujte svoje príspevky na obnovu národnej kultúrnej pamiatky.

Keďže v roku 2017 sa naša činnosť začala zameriavať na obnovu kultúrnych pamiatok v Železníku, chceli by sme Vás touto cestou požiadať o Vašu podporu a venovať nám 2% zo svojich daní. Projekt obnovy národnej kultúrnej pamiatky - budovy Železníckeho kina je zdĺhavý proces a vyžaduje si na prvom mieste financie. Okrem rôznych projektov a dotácie z MK SR, ktoré chceme tento rok využiť, je potrebné zabezpečiť rôznu projektovú dokumentáciu a posudky. Pokiaľ sa nám podarí získať dostatočné množstvo, prostriedkov, chceli by sme ich využiť práve na tento účel. Budova je od roku 2011 národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou pod číslom 11789/5. Chceme aby po obnove budova plnila účel ako múzeum, informačné turistické centrum, knižnica a samozrejme kino.

Ďalej by sme chceli v tomto roku zakúpiť vybavenie kinosály - videoprojektor a ozvučenie sály. Radi by sme začali s občasným premietaním a na jeseň možno zorganizovať malý festival. K tomu všetkému potrebujeme aj vašu podporu. Ďakujeme.

AKO VENOVAŤ 2% Z DANÍ?

1. AK STE ZAMESTNANEC

  • Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a požiadajte o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám dá zamestnávateľ.
  • Z potvrdenia o zaplatení dane si viete vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní sumy 2% a odovzdajte ho spolu s Potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa najneskôr do 30.4.2018 na príslušný daňový úrad podľa vášho bydliska (možno poslať aj poštou).

2. AK STE ŽIVNOSTNÍK ALEBO PRÁVNICKÁ OSOBA

  • Vyplňte v daňovom priznaní za rok 2017 časť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (oddiel XIII.) z príjmov fyzickej/právnickej osoby nasledujúcimi údajmi:

Názov: Skryté Poklady Slovenska

Sídlo: Podvinohrady 542/48, 951 35 Veľké Zálužie

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42207631

3. AK STE FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ PODÁVA SAMA DAŇOVÉ PRIZNANIE

  • Do 31.3.2018 vyplňte v daňovom priznaní časť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podobne ako živnostník.

Podrobné údaje o nás ako poberateľovi 2% z daní nájdete TU.