0151

Rimavsko-muránska železiarska spoločnosť začala v roku 1855 raziť dedičnú štôlňu Ladislav, aby sprístupnila aj nižšie časti ložiska v Železníku. Zásoby v ložisku sa v tom čase odhadovali na 5,6 milióna ton, čím sa radilo medzi 4 najväčšie ložiská v Rakúsko-Uhorsku. V roku 1856 sa tu vyťažilo 23,3 % celouhorskej ťažby železa, celkovo v Gemeri to bolo 47,4%.  V roku 1857 vyrobila spoločnosť 678 ton železa.

Od štôlne od roku 1883 viedla do huty v Likieri lanová dráha, ktorú začali stavať v roku 1881. V roku 1896 sa začala výstavba ďalšej lanovky do neďalekého Lubeníka - Chyžnianskej Vody, v roku 1901 odtiaľto postavili lanovku do Tisovca. Posledná lanovka bola spustená do prevádzky v roku 1953.

V roku 1927 vybudovala Rimamuránska spoločnosť pred vstupom do štôlne Ladislav novú manipulačnú budovu. V budove bola nielen zhromažďovacia miestnosť pre baníkov a kancelárie dozorcov, ale i umyváreň s umývadlami a kúpeľňovými kabínkami s vaňami. Na ich použitie dával povolenie osobne riaditeľ závodu.