stokovec 001

Až do roku 1883 banskí robotníci na svoje pracoviská v železníckych baniach dochádzali z okolitých obcí, kde bývali vo vlastných či prenajatých bytoch. Ako prvá začala pre svojich zamestnancov budovať byty Rimamuránska spoločnosť, výstavba začala v roku 1882, ako prvé boli postavené šesťbytové domy v robotníckej kolónii "Na kríži" a horná časť kolónie Ladislav. Kolónia Na kríži spadala pod chotár obce Turčok, Ladislava zas pod Sirk. 

Prvé domy bolo dokončené v roku 1883, na počesť ich uvedenia do užívania sa dňa 22. augusta 1883 konala vôbec prvá banícka slávnosť s vojenskou hudbou z Jelšavy. V roku 1884 pribudla v hornej kolónii Ladislav i ľudová škola pre deti baníkov. Až v rokoch 1906 a 1907 dobudovali domy v dolnej časti kolónie Ladislav. V tom čase disponovala Rimamuránska spoločnosť 79 byti pre banských robotníkov a 21 bytmi pre dozorcov a úradníkov. 

Štátne bane postavili v osade Alžbeta (v roku 1920 bola premenovaná na Šrobárovú) s 18 bytmi. Napokon postavili dva poschodové domy s 30 bytmi v chotári obce Sirk. "Sídlisko" nazvali Štokovec, miestni bytové domy doposiaľ nazývajú "Veľký" a "Malý" Štokovec. Pavlačové domy majú osobitú architektúru a aj keď dnes už kde-tu pôvodné členené drevené okná nahradili jednodielne plastové, pavlač z dvora milosrdne tieto moderné výdobytky zakrýva. 

Andy Sekanová

Spracované podľa knihy Gustáva Fráka: Baníctvo v Železníku, vydanej v r. 1987