Obec Železník bola v minulosti známa ťažbou železnej rudy. Až do roku 1965 bol rovnomenný vrch nad obcou významným ložiskom železnej rudy. Prvá písomná zmienka o jej ťažbe v oblasti Železníka je už z roku 1570, no ťažila sa tam už dávno pretým. V tejto baníckej obci pôsobila druhej polovice 19. storočia  Rimamuránsko - Šalgótarjánska železiarska účastinná spoločnosť, z tohto obdobia pochádza i väčšina zástavby dnešnej pamiatkovej zóny. Budovy, prevažne prevádzkové stavby, neskôr i obytné domčeky pre zamestnancov baní postupne pribúdali od konca 19. do prvej polovice 20. storočia. Krátko po vojne, v roku 1946 boli bane znárodnené, po zastavení ťažby pred vyše päťdesiatimi rokmi existujúce stavby dostali nový účel využitia - slúžili či už ako obytné domy alebo ako domy služieb. Po ťažbe sa v lokalite zachovali už len niektoré z technických stavieb -  najznámejšia je vysoká pec v Sirku - Červeňanoch, postavená v rokoch 1871 – 1872, pôvodná drevená kolkáreň z roku 1906, žiaľ, v roku 2016 značne poškodená počas víchrice alebo i už spomínané prevádzkové a obytné domy (ich súčasťou je aj budova kina). 

V baníckej osade sa kultúrne vyžitie staral riaditeľ železorudných baní. Ten zabezpečoval pravidelné divadelné predstavenia no i premietanie vtedy ešte nemých filmov. V roku 1929 sa filmy začali premietať v novej, na to určenej miestnosti pred vstupom do bane Ladislav, od roku 1932 sa premietali už aj zvukové filmy. V tom čase to bolo jediné kino v celom okrese.

Železnícke kino postihol po vojne podobný osud ako železorudné bane  - v roku 1948 bolo zoštátnené. V roku 1953 ho prevzal závodný klub ROH, ktorý ho nazval „Stachanov“ (podľa zakladateľa úderníckeho hnutia Stachanovcov Alexeja Stachanova). Budovateľský názov kino nesie dodnes. Napriek tomu, že vďaka vzniku kín v okolitých obciach návštevnosť kina na Železníku poklesla, jeho prevádzka trvala až do deväťdesiatych rokov minulého storočia. Ešte vtedy sa premietalo dvakrát týždenne (v stredu a v sobotu), v okrese už okrem neho fungovalo iba kino v Revúcej.

Budova kina ostala zachovaná ako súčasť pamiatkovej zóny, vyhlásenej v roku 1991, takže keď sa partia mladých nadšencov zo Železníka koncom roku 2014 rozhodla obnoviť premietanie v kine Stachanov, priestory mali k dispozícii. 

Do pamiatkovej zóny patria i ďalšie zaujímavé objekty - budova Správy štátnych baní, budova Správy Rimamuránskej spoločnosti, kolkáreň a tančiareň, obytné domy Štokovec a ďalšie. 

Andy Sekanová

 

Železník správna budova Železník ústie štôlne Ladislav r. 1905 Správa štátnych baní Železník

 

kinos stachanov zeleznik zima 2020