Gemer je v súčasnosti stále jeden z najzaostalejších krajov na Slovensku. Je však zároveň aj krajom s veľkým počtom historických a kultúrnych pamiatok a prírodných krás. Sú tu skvosty ako Ochtinská aragonitová jaskyňa, či Gombasecká jaskyňa alebo hrad Krásna Hôrka, Muráň, či kaštieľ Betliar. Gemer je taktiež plný priemyselných pamiatok, predovšetkým tých, ktoré súvisia s banskou činnosťou.

V srdci Gemera stojí vrch s príznačným názvom Železník. Rozvŕtaný počas storočí z každej strany, či už od Rákoša, Nandraža alebo od Sirku je nemým svedkom zašlej slávy a rušnej banskej činnosti.

Cieľom nášho projektu je prilákať do tejto lokality turistov, ľudí, ktorí túžia spoznať niečo nové, pekné a dozvedieť sa niečo zo svojej histórie. Miesto je ako stvorené pre cykloturistov a tých, ktorí chcú nájsť trochu ticha. Chceme postupne obnoviť niektoré historické pamiatky Železníka. Chceme aspoň čiastočne vrátiť zašlú slávu tohto miesta a dať mu postavenie, ktoré mu právom patrí.

Náš projekt je rozsiahly. V spolupráci so samosprávou usilujeme o tieto veci:

  • skrášlenie okolia historického kina v časti Ladislava (realizované 2017 )
  • inštalácia informačných tabúľ pri budovu kina a štôlňu Ladislav (realizované 2017 )
  • úprava vstupných priestorov kina (realizované 2018)
  • vybavenie kina video a audio technikou (realizované 2019)
  • úplná rekonštrukcia budovy kina a vybudovanie turistického informačného centra a baníckeho múzea (plánované 2020-2021)

 

Držte nám palce!

Pokiaľ by ste chceli vacej informácií prípadne nám pomôcť, neváhajte nás kontaktovať. Ako sa môžem zapojiť?

Priebeh projektu:

 JÚL 2017
Vyšistili sme okolie bane Ladislav, vyčistili oporný múr od machu, zárast nad oporným múrom sme odstránili, vyčistili sme špáry od hliny a nánosov. Ako sa vám to pozdáva? My to vnímame ako keby sa tá baňa o čosi vytiahla zo svahu.
web-001.jpgweb-002.jpgweb-003.jpgweb-004.jpgweb-005.jpg
 
 AUGUST 2017
Vyčistili sme odvodňovacie žľaby, pokosili priestor za budovou kina, vytýčili sme chodníky.
brig_08_001.jpgbrig_08_002.jpgbrig_08_003.jpgbrig_08_004.jpgbrig_08_005.jpgbrig_08_006.jpg
 
 SEPTEMBER / OKTÓBER 2017
Vyčistili sme okolie, vybudovali chodníky, zabetónovali lavičky a ostatný mobiliár, tiež konzoly na umiestnenie informačných tabúľ. Vytvorili sme okrasné záhony a nasadili dreviny.
001a.jpg002a.jpg002ab.jpg003a.jpg004a.jpg005a.jpg006a.jpg007a.jpg008a.jpg009a.jpg010a.jpg011a.jpg012a.jpg013.jpg014.jpg
 
NOVEMBER 2017
Osadili sme informačné tabule a v oddychovej zóne sme namontovali zábradlie. Vyčistili sme priestor medzi budovami.
001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg006.jpg007.jpg008.jpg009.jpg010.jpg011.jpg012.jpg