V prípade, že náš projekt podporíte, pošleme Vám hrnček a magnetku ako naše poďakovanie.

Číslo účtu: IBAN: SK46 8330 0000 0029 0065 2636   /   SWIFT kód (BIC): FIOZSKBAXX

Ďakujeme!

salka magnetka 001 fb

salky fb

magnetka001