História malebnej obce Železník i neďalekej obce Sirk, pod ktorú časť Železníka v súčasnosti spadá, je úzko spätá s objavením bohatých nálezísk železnej rudy. V roku 1427, do ktorého sa objav datuje, patrilo dnešné územie obce šľachtickej rodine Bebekovcov. Nález rudy bol dôvodom, prečo sa pod rovnomenným vrchom začali budovať sídla. No prvá zmienka o ťažbe železnej rudy v oblasti Železníka pochádza už z roku 1243.

Prvé ložisko, vhodné na začatie ťažby bolo na planine Rovné, ďalšie neďaleko obce Sirk, v časti Banište. Tu sa začalo ťažiť omnoho neskôr - v roku 1891. Na prepojenie týchto ložísk s neďalekými v Rákošskej bani bola vybudovaná aj úzkokoľajová dráha.

Priamo od štôlne Ladislav, po ktorej je pomenovaná aj časť Železníka, začala výstavba lanovej dráhy do obce Likier (roky 1881 - 1883), aby sa zjednodušila doprava do huty (v Likieri bola neskôr postavená prvá koksová vysoká pec - v roku 1885).  V roku 1896 sa začala budovať ďalšia lanovka, na ktorej odvážali železnú rudu, ktorú vyťažili Železníku, do neďalekého Lubeníka - Chyžnianskej Vody. V roku 1901 od štôlne Ladislav vybudovali ďalšiu lanovú dráhu - do Tisovca. Dňa 14. augusta 1964 bola zastavená prevádzka poslednej lanovej dráhy, spustenej v roku 1953. Ešte i dnes sa v okolí obce nachádzajú pozostatky týchto stavieb, napríklad na začiatku obce na pôvodnej ceste z Revúcej - lokalitu nazývajú domáci "Pod lanovkou". 

Bane v Železníku majú bohatú históriu - pamätajú nepokoje a štrajky banských robotníkov z 19. storočia i prechod vojnového frontu na prelome rokov 1944/1945. Vtedy bane poslúžili ako úkryt pred nemeckým vojskom. V roku 1945 boli železnícke bane zoštátnené a ďalej fungovali pod názvom Gemerské železorudné bane n.p. v Železníku. Samostatný závod bol zrušený v roku 1958 pričlenením pod národný podnik Železorudné bane v Spišskej Novej Vsi. V polovici roku 1965 bola ťažba v železníckom závode úplne zastavená pre takmer úplné vyčerpanie zásob rudy siderit. Úplné ukončenie prác nastalo 31.12.1965.

Andy Sekanová

nocny zeleznik